OSTUTINGIMUSED

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja keskkonna portfoolio.ee (edaspidi Portfoolio) omanik Advertis OÜ vahel Portfoolio vahendusel teenuste soetamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Portfoolio vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Advertis OÜ on õigustatud Portfoolio arengust tulenevalt ning teenuse parema ja turvalisema pakkumise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse klienti läbi e-maili.


2. Hinnad

2.1. Portfoolio teenuste hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Hinnad ei sisalda käibemaksu.


3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvi saate lisada nii pakette kui ka lisasid, pidage meeles, et üks pakett on ühe lehe jaoks.

3.2. Ostukorv on nähtav üleval paremas nurgas ning Kassasse minnes.


4. Teenuste eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige Kassa ning täitke isikuandmed. Peale seda makske summa etteantud kontole. NB! Tellimuse esitamisel on vajalik Portfoolio keskkonna konto.

4.2. Toodete eest saate tasuda arvega, Swedbank AS Eesti filiaal arvele.

4.3. Teie tellimus loetakse edukaks peale makse saamist.


5. Teenuse tühistamine ja pikendamine

5.1. Teenuse tühistamist on võimalik teostada 14. kalendripäeva jooksul peale tellimist.

5.2. Teenuse tühistamisel pole võimali tühistada jooksva kuu tellimust.

5.3. Teenuse tühistamisel jätab Portfoolio endale õiguse jätta konpensatsiooniks jooksvast kuust järgmise kuu tasu.

5.4. Tühistamise tasu saadetakse kliendi poolt antud arvele 10. tööpäeva jooksul.

5.5. Teenust saate pikendade läbi Portfoolio keskonna või meili teel advertisoy@gmail.com.

5.6. Pikendades teenust eelnevast erineva paketiga, tuleb sellest eelnevalt teavitada Portfooliot või jätta maksekorralduse juurde teade.

5.7. Kui pikendades valitakse kallim või odavam pakett, arvestatakse olemasolevast summast maha jooksva kuu tasu ning allesjäänud summa arvestatakse tellimuse arvest maha.


6. Muud tingimused

6.1. Kõiki Portfoolio külastamise ja ostude sooritamise käigus Advertis OÜ-le teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

6.2. E-poe lehel kasutajakonto loomise ja/või ostu sooritamisega annate Advertis  OÜ-le nõusoleku enda e-mailile uudiskirju saata.

6.3 Tootepildid on illustratiivsed.

6.4 Advertis OÜ jätab endale õiguse korrigeerida teenuste hindu. Antud juhul jätab Advertis OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.