Lokaliseeritud veebilehed

Kui Sinu ettevõte soovib laieneda ka rahvusvahelisele turule, tekib vajadus veebilehe sisu erinevat päritolu külastajate jaoks lokaliseerida. Lokaliseerimine tagab külastajatele kohaliku kasutajakogemuse ning vastavuse külastajariigi seaduste ja kultuuriga. Järgnevas blogipostituses uurime lokaliseerimisega seotud mõisteid, eripärasid ja tehnoloogiaid.

Jaga postitust

Rahvusvahelistumine (i18n) ja lokaliseerimine (l10n)

Kui soovid oma ettevõtte teenuseid pakkuda ka teist keelt rääkivatele või teisest kultuuriruumist pärit klientidele, siis tuleb mõelda rahvusvahelistumisele ning lokaliseerimisele. Infotehnoloogia mõistes on rahvusvahelistumine (ingl. k internalization) tehniline lahendus lokaliseerimise (ingl. k localization) saavutamiseks. 

Tehnoloogiate integreerimise protsessi, mis võimaldab lokaliseerida veebilehe sisu erinevatele sihtgruppidele, nimetataksegi rahvusvahelistumiseks. Lokaliseerimise all mõeldakse, aga veebilehe sisu laiendamist mitmekeelseks või muud moodi kultuuripõhisemaks.

Polylang, Translatepress ja muud pluginad

Kui kasutate oma veebilehe haldamiseks mõnda populaarset sisuhaldussüsteemi, siis on tõenäoliselt suurem osa tööst juba kellegi poolt ära tehtud. Abistavad tehnoloogiad sisuhaldussüsteemide puhul on tõenäoliselt leitavad pluginate abil.

WordPressi puhul on olemas pluginad nagu Polylang ja TranslatePress, mis võimaldavad veebilehe sisu lokaliseerida erinevate külastajate jaoks. Pluginaid on veel ning lugejal on võimalik pluginapoes nende kõikidega tutvuda. Tavaliselt peidavad antud pluginad ka mõned funktsionaalsused maksemüüri taha.

Veebirakenduste lokaliseerimine

Kui Sinu veebilahendus on hoopis veebirakendus, siis on rahusvahelistumise protsess mõnevõrra erinev. Lõplik lahendus lokaliseerimise tagamiseks hakkab sõltuma Sinu veebirakenduse tehnilisest raamistikust. Arendajad peavad integreerimiseks kaaluma erinevaid võimalusi.

Kas meie raamistikule juba eksisteerib mingi teek, mis teeks suurema osa tööst ära? Tõenäoliselt!
Kas arendajad peaksid lisaks ise hakkama tehnilisi võimalusi looma? Ebatõenäoline!

Mõned populaarsemad raamistikud ja lahendused on leitavad siit: Django veebirakendusNodeJS veebirakendusJava veebirakendusDOTNET veebirakendus. Eelmainitud teegid on üldised soovitused ning reaalse lahenduse puhul tuleks kaaluda ka teisi võimalusi.

Kultuurilised eripärad

Lokaliseerimine ei ole ainult mitmekeelsus. Arvesse tuleb võtta ka kultuurilisi eripärasid nagu näiteks usk,  keelele orienteeritud disain ning vastavus kultuuriruumi seadustega.

Näiteks võib tuua, kuidas paljud meedia- ja meelelahutusettevõtted muudavad oma veebilehe sisu märgatavalt Hiina klientide jaoks, arvestades riigi seadustega. Erinevatel riikidel on erinevad nõuded ja uude kultuuriruumi laienedes tuleks nendega kindlasti tutvuda, et tagada parim kasutajakogemus.

Tundub huvitav?

Vestleme sel teemal...

etEesti